wybierz język
Góry Sowie
Stanowią okazały masyw górski rozciągający się na przestrzeni 25 km. Ciągnie się od doliny Bystrzycy na zachód, aż po Przełęcz Srebrną, która oddziela je od Gór Bardzkich. Góry Sowie opadają bardzo stromym stopniem ku północy i Przedgórzu Sudeckiemu. Zaliczane są do najstarszych gór na obszarze Polski. Zbudowane z gnejsów, których wiek określa się na 3 mld lat. Najwyższym szczytem Gór Sowich jest Wielka Sowa (1015 m n.p.m.).
Błędne Skały
Rezerwat Błędne Skały położony jest na wysokości 852 m n.p.m., na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych i stanowi zachodnią część grzbietu Skalniaka (915 m n.p.m.).
Kotlina Jeleniogórska
Kotlina Jeleniogórska, druga co do wielkości kotlina w Sudetach, rozciąga się na Przedgórzu Sudeckim u stóp Karkonoszy. Od północy graniczy z Górami Kaczawskimi, od wschodu z Rudawami Janowickimi, a od zachodu z Górami Izerskimi. Spotyka się tu izolowane garby i kopuły wypreparowane w granitach. W okresie czwartorzędu wkroczył na ten teren lodowiec, po którym pozostały resztki moreny dennej, iły zastoiskowe i piaski. Występują tu głównie sztucznie wprowadzone drzewostany świerkowe. Unikalność flory, fauny i przyrody nieożywionej przyczyniła się do powstania Karkonoskiego Parku Narodowego, a ponadprzeciętne walory i doniosłe znaczenie ekosystemu górskiego było podstawą uznania tego obszaru za Światowy Rezerwat Biosfery.
 
Urokliwość tego miejsca doceniono już w 1919 r., gdy utworzono (jeden z pierwszych w Niemczech) rezerwat przyrody o obszarze 85 ha. W okresie międzywojennym poszerzono go budując przy okazji drewniane pomosty i wieże widokowe, a w 1954 r. rezerwat miał już 160 ha. Istnieją przypuszczenia, że torfowisko jest reliktem epoki lodowcowej, a jego wiek oszacowano na 7600 lat.
 
To pasmo w Sudetach środkowych przebiegające na długości 35 km z północnego-zachodu na południowy-wschód. Krańce pasma określają doliny Bobru (od północnego-zachodu) i Bystrzycy (południowy-wschód). Od równolegle biegnącego pasma Gór Kamiennych oddzielają je doliny Leska i Rybnej (strona południowy-zachód), natomiast po północno-wschodniej stronie pasma brak jest wyraźnej granicy geomorfologicznej z pogórzem. Najbardziej charakterystycznymi jednostkami gór są masyw Trójgarbu (779 m n.p.m.) w północnej części pasma, centralnie położony i górujący nad Kotliną Wałbrzyską masyw Chełmca (869 m n.p.m.) oraz Góry Czarne w części południowej.
 
Góry suche stanowią najdłuższą wschodnią część Gór Kamiennych. Ich zachodnia i południowa granica są bardzo wyraźne - stanowi je dolina rzeki Ścinawki na długości 21 km od rejonu Unisławia Śl. przez Mieroszów, Czechy i Tłumaczów (rzeka ta dwa razy przekracza granicę z Czechami!), aż do długiej wsi Ścinawka, której centrum leży już w Kotlinie Kłodzkiej.
 
Góry Kamienne to długie pasmo leżące w Sudetach Środkowych wzdłuż granicy polsko - czeskiej na południe od Gór Sowich, a na północ od czeskiej części Gór Stołowych. Na zachodzie graniczą z bramą Lubawską i Kotliną Kamiennogórską, od północy z Górami Wałbrzyskimi i Sowimi, a we wschodniej części z Wzgórzami Włodzickimi. Na południu graniczą z Górami Stołowymi, Obniżeniem Mieroszowskim i Kotliną Broumovską. Zdecydowanie przeważająca część pasma leży po stronie polskiej.
 
Góry Orlickie to pasmo Sudetów Środkowych prawie całkowicie leżące na terenie Czech, a w Polsce dostępne tylko w okolicach Dusznik Zdroju i Zieleńca. Od północnego-wschodu przez dolin? Bystrzycy Dusznickiej, oraz Dzikiej Orlicy łączą się z równoległymi do nich Górami Bystrzyckimi. Od północnego-zachodu graniczą przez przełęcz Polskie Wrota (660 m n.p.m.) i dolinę Bystrej (w okolicach Kudowy Zdrój) z Wzgórzami Lewińskimi i Górami Stołowymi, a na południu kończą się na czeskiej wsi Herzmanice. Na zachodzie, po czeskiej stronie, przechodzą w Pogórze Orlickie.
 
Góry Opawskie, to niewielkie pasmo leżące w Sudetach Wschodnich, głównie na obszarze Czech, w Polsce zajmujące jedynie obszary na południe od Głuchołaz i Prudnika w okolicach znanej miejscowości wypoczynkowej - Jarnołtówek. Od południowego zachodu i od południa graniczą z Jesionikami - grupą górską, do której faktycznie przynależą. Znajdują się na terenie Śląska.
 
Góry Kaczawskie zamykają od północy Kotlinę Jeleniogórską, ich wschodnią granicę stanowi Nysa Szalona, zachodnią Bóbr. Na północy góry przechodzą w obszerne Pogórze Kaczawskie. Na północnym-zachodzie graniczą (poprzez Bóbr) z Pogórzem Izerskim, a w części południowo-wschodniej z Rudawami Janowickimi. Najwyższym szczytem jest wznoszący się w Grzbiecie Południowym Skopiec (724 m n.p.m.).
POLECAMY NA DZISIAJ
Brak Imprez w dniu dzisiejszym
PARTNERZY
WERSJE JĘZYKOWE:
© 2010 copyright - DOT.org.pl, email: redakcja@dolnyslask.info.pl    |    redakcja    |    napisz do nas    |    reklama w serwisie    |    patronaty medialne